2373031381 6977322240 Φλογητά - Μουδανιά cavakallianidis@msn.com
hero image

Νέα Φλογητά - Μουδανιά, Χαλκιδικής, Τ.Κ.: 63200

Τηλέφωνο: 2373031381

Κινητό: 6977322240

E-mail: cavakallianidis@msn.com

Υπεύθυνος: ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κατηγορία: ΚΑΒΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ

Επισκεψιμότητα: 57156

Ιστοσελίδα: http://www.cavakallianidis.gr